Ben-slider-026-1600x400
 

Wij houden niet van ‘kleine lettertjes’, wij zorgen gewoon dat het werkt!
Maar heel soms ontkom je er niet aan en daarom staan hieronder, in goede leesbare letters, onze Algemene Voorwaarden.

Indien XediT wordt ingehuurd via een preferred supplier van de eindklant, dan zal er worden gecommitteerd aan de Algemene Voorwaarden van de preferred supplier, tenzij die conflicterend zijn met die van XediT.

Betaaltermijn voor geleverde diensten is standaard 14 dagen, doch maximaal 30 dagen (afhankelijk van gemaakte afspraken).

Aansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheid
XediT committeert zich aan een inzetverplichting, niet aan een resultaatverplichting.
Resultaat laat zich voor een groot deel leiden door de instructies van het management en de (on)mogelijkheden binnen de organisatie van de opdrachtgever. Beroepsaansprakelijkheid wordt derhalve niet erkend.

Keten
XediT voorziet in ketenaansprakelijkheid door een afgegeven VAR verklaring.
Vanaf 1 januari 2015 zijn de regels hierin door de Belastingdienst veranderd en kenbaar gemaakt middels een brief; er wordt geen jaarlijkse schriftelijke VAR meer afgegeven, maar dit wordt gecontinueerd middels die brief.

Een kopie van deze brief omtrent de VAR verklaring vanaf 1 januari 2015, kan desgewenst worden afgegeven bij aanvang van een opdracht of bij inschrijving bij uw organisatie.

Bedrijfsaansprakelijkheid
XediT is verzekerd voor bedrijfsaansprakelijkheid; mocht iemand via onze organisatie aantoonbaar en onverhoopt schade aan hardware / overige goederen berokkenen, dan kan dit via de WA worden ingebracht worden bij onze verzekeraar.
Desgewenst kan een kopie van de polis worden overhandigd bij aanvang van de opdracht.